Kerstin Uvnäs Moberg har skrivit ett flertal böcker som handlar om det kroppsegna hormonet oxytocin och dess betydelse och positiva effekt på olika processer i kroppen. Böckerna har översatts till en rad olika språk och kan köpas på bokbutiker online, se länkar nedan.

 

Boktitlar

  • Lugn och beröring: Oxytocinets läkande verkan i kroppen
  • Närhetens hormon: Oxytocinets roll i relationer
  • Oxytocin: The Biological Guide to Motherhood
  • Attachment to Pets