Kerstin Uvnäs Moberg är en populär föreläsare på möten och konferenser över hela världen. Sedan 2019 håller hon också i en egen utbildning där hon delar med sig av sina djupa kunskaper om oxytocin och dess läkande effekter. Mer information om utbildningen och aktuella datum finns längre ned på sidan.

Kontakta Kerstin
Vill du engagera Kerstin som talare på en konferens i Sverige eller internationellt? Kontakta då Kerstin:
Tel: +46 70 699 59 92
E-post: kerstinuvnasmoberg@gmail.com

 

OXYTOCINDAGAR MED KERSTIN UVNÄS MOBERG

Inriktning: Graviditet och förlossning

Två dagar, lördag-söndag, hösten 2024 i Stockholm och online (datum ej fastställt ännu)

Pris:
4000 kr/person (inkl moms) för fysisk plats och 2500 kr/person (inkl moms) för onlineplats. I kursavgiften för fysisk plats ingår fika och lättare lunch båda dagarna.

Anmälan:
Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till info@bollingtrust.se med följande information:

1) Namn och personnummer (om du betalar privat) eller namn och organisationsnummer (om det är din arbetsgivare/ditt företag som betalar).

2) Om du vill gå kursen på plats i Stockholm eller online.

Faktura skickas per mejl och ska betalas inom 30 dagar. Anmälan är bindande.

Praktiskt:
Kursen ges i vackra lokaler i centrala Stockholm och även live online via Zoom.

Start kl. 9.00 och avslut omkring kl. 16.00 båda dagarna.

Kortare fikapaus på förmiddag och eftermiddag och en timmes lunch båda dagarna.

 


Om utbildningen:
Kvinnors hälsa och fysiologi har varit Kerstin Uvnäs Mobergs specialområde i över 30 år. Hon är en pionjär inom forskning om oxytocin, välbefinnandets hormon, och var en av de första att lyfta fram dess psykologiska och fysiologiska effekter under graviditet, amning och menopaus.

Genom att hålla utbildningsdagar om oxytocin vill Kerstin nu sprida den enorma kunskap om oxytocinets läkande effekter som hon besitter och har ägnat hela sitt liv åt. Kerstins vision är att genom fördjupad kunskap om oxytocin förbättra kvinnors hälsa under olika livsskeden.

Under utbildningen får du bland annat en fördjupad förståelse för oxytocinets roll som ett läkande system, såväl fysiologiskt som psykologiskt. Hur och var oxytocin bildas beskrivs i detalj liksom oxytocinets mångfacetterade effekter. Oxytocinets roll vid olika typer av relationer liksom vid graviditet, födande, hud-mot-hud-kontakt och amning beskrivs. Du kan använda denna kunskap inom en mängd områden såsom massage, barnmorskeri, sjukvård, läkekonst, alternativmedicin, yoga, förlossningsstöd med mera. Utbildningen passar alla som vill förstå och bidra till hälsa och välmående.

Utbildningen består av två delar:

1) Inläsning och fördjupande studier. Eftersom kursen kräver viss bakgrundskunskap är det bra om du före de praktiska dagarna har läst följande böcker av Kerstin Uvnäs Moberg:

  • Lugn och beröring: Oxytocinets läkande verkan i kroppen
  • Närhetens hormon: Oxytocinets roll i relationer
  • Oxytocin: The Biological Guide to Motherhood
  • Why Oxytocin Matters

Böckerna ingår ej i kursavgiften utan köps in på egen hand eller lånas på bibliotek.

2) Två dagar (lör-sön) i Stockholm/online, hösten 2024.

Ett diplom erhålls (i digital form) som bevis på genomförd utbildning.


Om Kerstin:
Viljan att förstå kvinnors biologi och fysiologi startade när Kerstin Uvnäs Moberg själv fick barn. Då lämnade hon sin tidigare forskning med inriktning på magtarmkanalens fysiologi för att i stället börja forska vidare på oxytocinet. Idag är Kerstin Uvnäs Moberg en världsberömd och populär föreläsare med uppdrag över hela världen. Hon har skrivit hundratals vetenskapliga artiklar och böcker om oxytocin, som har översatts till flera språk. Hon är också aktiv i olika internationella nätverk som arbetar för att öka kunskapen om kvinnokroppen under amning, graviditet och förlossning.

Utbildningen ges i samarbete mellan Trotula AB och Bolling Trust AB.