Kerstin Uvnäs Moberg är en populär föreläsare på möten och konferenser över hela världen. Sedan 2019 håller hon också i en egen, tre dagar lång, utbildning där hon delar med sig av sina djupa kunskaper om oxytocin och dess läkande effekter. Mer information om utbildningen och aktuella datum längre ned på sidan.

Kontakta Kerstin
Vill du engagera Kerstin som talare på en konferens i Sverige eller internationellt? Kontakta då Kerstin:
Tel: +46 70 699 59 92
E-post: kerstinuvnasmoberg@gmail.com (k_uvnas_moberg@hotmail.com kommer att stängas ned)

Genomförda möten
Internationella möten där Kerstin Uvnäs-Moberg har blivit inbjuden att vara huvudtalare eller föreläsare under perioden september 2016 till december 2017:

pdf_icon_x64Ladda ner PDF »

 

KERSTIN UVNÄS MOBERGS OXYTOCINUTBILDNING

Stockholm den 13-15 mars 2020
Platser: 30
Pris: 4 400 kr + moms.
Direktbetalning eller faktura 30 dagar.
Utbildningen ges i samarbete mellan Trotula AB och Föda utan rädsla.

Anmäl dig här: https://dinkurs.se/appliance/?event_id=63627

Information om utbildningen:
Kvinnors hälsa och fysiologi har varit Kerstin Uvnäs Mobergs specialområde i över 30 år. Hon är en pionjär inom forskning om oxytocin, välbefinnandets hormon, och var en av de första att lyfta fram dess psykologiska och fysiologiska effekter under graviditet, amning och menopaus.

Genom oxytocinutbildningen vill Kerstin nu sprida den enorma kunskap om oxytocinets läkande effekter som hon besitter och har ägnat hela sitt liv åt. Kerstins vision är att genom fördjupad kunskap om oxytocin förbättra kvinnors hälsa under olika livsskeden. Under utbildningen får du bland annat en fördjupad förståelse för oxytocinets roll som ett läkande system, såväl fysiologiskt som psykologiskt. Hur och var oxytocin bildas beskrivs i detalj liksom oxytocinets mångfacetterade effekter. Oxytocinets roll vid olika typer av relationer liksom vid graviditet, födande, hud mot hud kontakt och amning beskrivs. Du kan använda denna kunskap inom en mängd områden såsom massage, barnmorskeri, sjukvård, läkekonst, alternativmedicin, yoga, förlossningsstöd med mera. Utbildningen passar alla som vill förstå och bidra till hälsa och välmående.

Om Kerstin:
Viljan att förstå kvinnors biologi och fysiologi startade när Kerstin Uvnäs Moberg själv fick barn. Då lämnade hon sin tidigare forskning med inriktning på magtarmkanalens fysiologi för att i stället börja forska vidare på oxytocinet. Idag är Kerstin Uvnäs Moberg en världsberömd och populär föreläsare med uppdrag över hela världen. Hon har skrivit hundratals vetenskapliga artiklar och böcker om oxytocin, som har översatts till flera språk. Hon är också aktiv i olika internationella nätverk som arbetar för att öka kunskapen om kvinnokroppen under amning, graviditet och förlossning.

Utbildningen består av två delar:
1. Inläsning och fördjupade studier. Innan de praktiska dagarna ska du studera tre böcker av Kerstin Uvnäs Moberg:
* Närhetens hormon: Oxytocinets roll i relationer
* Lugn och beröring: Oxytocinets läkande verkan i kroppen
* Oxytocin: The Biological Guide to Motherhood

Dessa böcker ingår ej i kursavgiften utan köps in på egen hand eller lånas på bibliotek.

2. Tre praktiska dagar i Stockholm den 13-15 mars 2020.