Kerstin Uvnäs Moberg är en populär föreläsare på möten och konferenser över hela världen. Under 2017 deltog hon som talare på 15 olika aktiviteter i Europa, Asien, Nordamerika, Sydamerika och Australien.

Kontakta Kerstin
Vill du engagera Kerstin som talare på en konferens i Sverige eller internationellt? Kontakta då Kerstin:
Tel: +46 70 699 59 92
E-post: k_uvnas_moberg@hotmail.com.

Genomförda möten
Internationella möten där Kerstin Uvnäs-Moberg har blivit inbjuden att vara huvudtalare eller föreläsare under perioden september 2016 till december 2017:

pdf_icon_x64Ladda ner PDF »