Allmänt

Trotula AB säljer digitala produkter, (nedan gemensamt kallade ”produkten/produkterna”) via sin webbplats www.kerstinuvnasmoberg.se (”webbplatsen”) med leverans till privatperson över 18 år och föreningar, bolag och offentliga institutioner inom Sverige.
Med digital produkt avses icke-fysiska produkter (”digital produkt”) som går att köpa på webbplatsen. Köpvillkoren gäller mellan Trotula AB och kunden.
Kunden handlar genom att klicka på knappen ”Köp” bredvid den digitala produkt som kunden vill köpa, varpå produkten läggs till i varukorgen. För att slutföra köpet klickar kunden på varukorgen och går vidare till kassan där denne får fylla i sin information. När kunden ska slutföra sitt köp skickas denne vidare till Klarna som är Trotula AB:s samarbetspartner för betalning.

Priser och betalning

Betalning sker via vår samarbetspartner Klarna. Fullständiga villkor avseende Klarnas betalningsmetoder hittar du här http://www.klarna.com/se/villkor/.
Väljer kunden att betala via faktura skickas fakturan till det e-postkonto som kunden anger när denne genomför sitt köp med betalningsvillkor 14 dagar. Innan kunden slutför sitt köp kommer denne att kunna se det totala priset för sitt köp av den digitala produkten/produkterna inkluderande mervärdesskatt (moms). Priset anges i svenska kronor.

Leverans

Leverans av digital produkt sker i samband med att kunden har slutfört köpet. Fraktkostnader tillkommer inte för digitala produkter.
I samband med köpet skapar kunden ett användarkonto som sedan kan användas för att ta del av den digitala produkten.
För det fall Trotula AB behöver kommunicera med kunden i frågor avseende dennes beställning kommer Trotula AB att skicka meddelanden till den av kunden angivna e-postadressen. Kunden åtar sig således att bevaka sin e-post efter genomförd beställning.

Ångerrätt

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal (”distansavtalslagen”) gäller inte ångerrätten vid köp av digitala produkter.
Med beaktande av ovanstående undantag i distansavtalslagen samtycker kunden till att ångerrätten inte omfattar digitala produkter eftersom de, till följd av sin karaktär, inte går att returnera.

Ansvar

Trotula AB förbehåller sig rätten till prisjustering av produkterna på webbplatsen utan föregående avisering.
Kunden ansvarar för att obehöriga inte får tillgång till kundens inloggningsuppgifter.

Personuppgiftsbehandling

All behandling av personuppgifter i samband med köp på webbplatsen sker i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
Klarna är att betrakta som personuppgiftsansvarig för personuppgifter som kunden lämnar till Klarna i samband med betalning.

Ändring av köpvillkoren

Trotula AB äger rätt att utan förvarning, oavsett anledning, ändra köpvillkoren utan föregående avisering till kunden. Eventuella ändringar träder i kraft så snart de blivit tillgängliga på webbplatsen. Kunden uppmanas därför att hålla sig uppdaterad vad avser köpvillkoren.

Immateriella rättigheter

Trotula AB äger och förfogar över all mjukvara, databaser, register, texter, bilder, filmer, varumärken, namn och logotyper och andra immateriella rättigheter som finns tillgängliga på webbplatsen. Kunden äger inte rätt att kopiera, mångfaldiga, tillgängliggöra eller på annat sätt förfoga över sådant material. Vidare är produkterna som tillhandahålls på webbplatsen skyddade av upphovsrätt. Detta innebär i korthet att kunden inte äger rätt att kopiera, mångfaldiga, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra produkterna till annan.

Lagval och tvistelösning

Avtalet regleras av svensk lag. Vid tvist som rör tolkning och tillämpning av köpvillkoren ska Trotula AB och kunden i första hand försöka komma överens. Om Trotula AB och kunden inte kan enas ska tvisten prövas av allmän domstol. Tvist med privatkund kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden (Box 174, 101 23 Stockholm https://www.arn.se/), vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

Information om maskin- och programvarukrav för att spela upp digitalt innehåll

https://vimeo.zendesk.com/hc/en-us/articles/360001624108-System-Requirements-for-viewing-browsing-and-apps