Kvinnors hälsa och fysiologi har varit Kerstin Uvnäs Mobergs specialområde i över 30 år. Hon är pionjär inom forskning om oxytocin, välbefinnandets hormon, och en av de första att lyfta dess sociologiska och fysiologiska effekter under graviditet, amning och menopaus.

Kerstin Uvnäs Moberg

Kerstin Uvnäs Moberg är läkare och professor med inriktning på oxytocinets helande effekter. Hennes vision är att med kunskap och medicin förbättra kvinnors hälsa under olika livsskeden.

Viljan att förstå kvinnors biologi och fysiologi startade när hon själv fick barn. Då lämnade hon en framstående karriär med inriktning på magtarmkanalens fysiologi för att forska vidare på oxytocinets positiva egenskaper.

Kerstin Uvnäs Moberg fann bland annat att oxytocin dämpar smärta och oro, sänker blodtryck och minskar mängden stresshormoner hos bägge könen. Hon upptäckte också att hormonet får sår och skador att läka snabbare och att atrofisk (tunna) slemhinnor kan föryngras. Dessa forskningsresultat ligger till grund för en rad patent, samt för pågående kliniska studier i försök att skapa ett läkemedel som minska kvinnors besvär under klimakteriet.

Att bryta tankesätt och traditioner är ett signum för Kerstin Uvnäs Mobergs arbete. Hennes tankar om biologiska och fysiologiska skillnader mellan kvinnor och män, och om hur de många oxytocineffekterna kommer till uttryck hos människor i olika sammanhang , har ibland ansetts kontroversiella och väckt debatter. Men visionen att på djupet förstå oxytocinets roll som ett läkande system, så väl ur fysiologisk (kroppslig) och psykologisk (själslig) synpunkt har gjort att hon alltid drivit forskningen vidare.

Kerstin Uvnäs Mobergs upptäckter har bland annat lett till att man nu försöker utveckla oxytocin till ett läkemedel för förbättra den sociala förmågan hos personer med autism samt som en del av behandlingen vid ångest, oro, stress och depression. Kerstin Uvnäs Moberg var också en av de första att forska om oxytocinets effekter vid interaktion emellan föräldrar och barn, samt även andra typer av relationer inklusive relationen mellan människor och djur.

Idag är Kerstin Uvnäs Moberg en populär föreläsare med uppdrag över hela världen. Hon har skrivit ett flertal vetenskapliga artiklar och böcker  om oxytocin som översatts till flera språk. Förutom att hon arbetar med att utveckla oxytocin som ett läkemedel vid menopaus är hon också aktiv i olika internationella nätverk som arbetar för att öka kunskapen om kvinnokroppen under amning, graviditet och förlossning.